ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞILARI

AŞILAMA  bir enfeksiyon etkeni ile karşılaşmadan, mikroorganizmanın tamamını veya belirli işlemlerden geçirilmiş parçalarının canlılara verilerek, verilen canlıda önemli bir sorun oluşturmadan, doğal enfeksiyon sonrası oluşan bağışıklığa (bağışıklık=mikroplara karşı doğal yolla direnç kazanılma durumuna)benzer bağışıklık oluşturarak, doğal hastalığa yakalanmadan korunmanın sağlanılmasıdır.

Aşılama, çocuk ve erişkin sağlığını koruma ve bulaşıcı hastalıkların önlemesinde, azaltılmasında veya tamamen ortadan kaldırılmasındaen etkin, en güvenli ve en düşük giderli yaklaşımdır.

Ülkemizde kendimize özgü, uygun bir aşı takvimi vardır. Ülkemizde temel aşı takvimine (programında) yer alan aşılar ücretsiz olarak Aile Hekimlerince yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Bağışıklama Takvimi (Çizelgesi) Aşıları:

Doğumda     : HBV

1. ay              : HBV

2. ay              : DaBT-IPV-Hib, KPA, BCG

4. ay              : DaBT-IPV-Hib, KPA

6. ay              : DaBT-IPV-Hib, KPA, HBV, OPA

12.ay             : KPA, KKK, Su Çiçeği

18.ay             : DaBT-IPV-Hib, OPA, Hepatit A

24. ay            : Hepatit A

ilk öğrenim 1. sınıf (4-6 yaş)    : DaBT-IPV, KKK 

ilk öğrenim 8. sınıf (10-12 yaş): Td

Kısaltmalar:HBV: B hepatiti aşısı; BCG: verem aşısı; DaBT-İPA-Hib: difteri,aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio virüs, Haemophilus influenzae tip b aşılarını içeren beşli karma aşı; OPA: oral polio virüs aşısı; KPA: konjuge pnömokok aşısı; KKK: kızamık-kızamıkçık-kabakulak karma aşısı;DaBT-IPV:difteri,aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio virüs aşılarını içeren dörtlü aşı; dT: ergen/erişkin tip difteri, tetanoz aşısı; Belirtilen aylar (1, 2, 4, 6, 12, 18 ve 24. aylar) o ayın bitimini belirtmektedir.

Ülkemiz aşı takviminde olmayan, buna karşın dünyada yapılması önerilen bazı aşılar vardır. Bunlar rotavirüs aşısı (RVA), inaktif influenza aşısı (İİA),  İnsan(human) Papilloma Virüs (HPA) ve  Konjuge Meningokok Aşısı (KMA)aşıları vardır.

Rotavirüs aşısı (RVA) halk arasında ishal aşısı olarak bilinmektedir. 2ci ayda başlanır. Aşı tipine göre 2 veya 3 doz ağızdan verilerek yapılır.6 cı aya kadar aşı uygulaması tamamlanmalıdır. 

İnaktif influenza aşısı(İİA) halk arasında grip aşısı olarak bilinmektedir. 6. aydan sonra yapılır.

Konjuge Meningokok Aşısı (KMA)halk arasında menenjit aşısı olarak bilinmektedir. 9-12. aydan sonra yapılması önerilir.

İnsan(human) Papilloma Virüs (HPA) aşısı halk arasında rahim ağzı kanseri aşısı olarak bilinmektedir. 10-18 yaş arasında 3 doz ( ilk dozdan 2 ay sonra ikinci doz, ilk dozdan 6 ay sonra üçüncü doz olacak şekilde) yapılır.

DEVAMI

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez